Jag arbetar som målare och grafiker. Är medlem i KRO, Grafiska Sällskapet, Grafik
i Väst och ÖSKG. Utbildad på Konstfackskolan i måleri och Konsthögskolan (Stockholm)
i grafik. Jag finns representerad med grafiska blad bl.a på Moderna Museét, Nationalmuseum, British Museum, Malmö Museum samt i flera landsting och kommuner.

Ute på slätten söder om Löderups kyrka ligger den gård, som inköptes 2004 vid flytten från Stockholm.
Den gamla svinstian har förvandlats till 100 kvm ateljé och en lika stor visningshall.

Läs mer här:
Kontakt/Atejlé
Aktuellt
CV
Text av Jordi Arkö